Posts by Hidayat:

  • Các thuật ngữ trong trade coin cơ bản cho người mới, 25 Th5 2022 in Kiến Thức
  • Tổng hợp các lệnh trade coin cơ bản cho người mới, 20 Th5 2022 in Kiến Thức
  • Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến Nhật dễ hiểu nhất, 09 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Nến nhật là gì? Các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất, 08 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Nến Heiken Ashi là gì? Cách sử dụng mô hình Heiken Ashi, 07 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover), 06 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Tìm hiểu mô hình 3 con quạ đen (nến Three Black Crows), 05 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm), 04 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng), 02 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến Shooting Star (nến sao băng) là gì? Cách giao dịch?, 01 Th4 2022 in Kiến Thức