Posts by Hidayat:

  • Mô hình nến sao mai (Morning star) là gì? Cách giao dịch?, 01 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Các mô hình nến đảo chiều tăng và giảm mạnh nhất, 01 Th4 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến sao hôm (Evening star) là gì? Cách giao dịch?, 31 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Hanging Man là gì? Cách giao dịch với mô hình nến người treo cổ, 30 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Harami là gì? Chiến lược giao dịch với mô hình nến Harami, 29 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình nến Fakey là gì? Đặc điểm và cách giao dịch, 28 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Inside Bar là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch, 24 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Pin bar là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với nến Pinbar, 23 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến búa ngược (Inverted Hammer) – Đặc điểm & cách giao dịch, 22 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến búa (nến Hammer) là gì? Đặc điểm và cách giao dịch, 21 Th3 2022 in Kiến Thức