Posts by Hidayat:

  • Nến Spinning Top (nến con xoay) là gì? Cách giao dịch?, 19 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Marubozu là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với Marubozu, 19 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Nến Doji là gì? Ý nghĩa và các loại mẫu hình nến Doji, 17 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình giá là gì? Các mô hình giá quan trọng trong trade coin, 09 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình kim cương (Diamond Top): Đặc điểm và cách giao dịch, 08 Th3 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch, 28 Th2 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình nêm, 28 Th2 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì? Cách giao dịch hiệu quả, 23 Th2 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì? Cách giao dịch hiệu quả, 23 Th2 2022 in Kiến Thức
  • Mô hình 2 đáy (Double Bottom) là gì? Cách giao dịch hiệu quả, 22 Th2 2022 in Kiến Thức