Giá 0XT hôm nay - Biều đồ giá 0xTrade (0XT) mới nhất

0xTrade - 0XT

Xếp hạng: 9258
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá 0xTrade (0XT)

$0.00 (-1.13%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng 0xTrade hiện có 100,000,000.00 0xTrade
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ -1.13%
Dao động 7 ngày -27.29%

Giá 0XT (0xTrade) hôm nay $0.00. Đồng coin 0XT giảm (-1.13%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua 0XT (0xTrade) giảm -27.29%

Biểu đồ giá 0xTrade (0XT) - 0xTrade/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá 0xTrade (0XT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về 0xTrade