Giá 5STAR hôm nay - Biều đồ giá 5STAR Protocol (5STAR) mới nhất

5STAR Protocol - 5STAR

Xếp hạng: 6542
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá 5STAR Protocol (5STAR)

$0.00 (-38.75%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $1,013.53
Tổng 5STAR Protocol hiện có 100,000,000.00 5STAR Protocol
Dao động 1 giờ -3.61%
Dao động 24 giờ -38.75%
Dao động 7 ngày -84.82%

Giá 5STAR (5STAR Protocol) hôm nay $0.00. Đồng coin 5STAR giảm (-38.75%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,013.53 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua 5STAR (5STAR Protocol) giảm -84.82%

Biểu đồ giá 5STAR Protocol (5STAR) - 5STAR Protocol/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá 5STAR Protocol (5STAR)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về 5STAR Protocol