Giá NINEFI hôm nay - Biều đồ giá 9 Lives Network (NINEFI) mới nhất

9 Lives Network - NINEFI

Xếp hạng: 4693
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá 9 Lives Network (NINEFI)

$0.00 (-10.84%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $15,862.60
Tổng 9 Lives Network hiện có 100,000,000.00 9 Lives Network
Dao động 1 giờ -4.50%
Dao động 24 giờ -10.84%
Dao động 7 ngày -4.22%

Giá NINEFI (9 Lives Network) hôm nay $0.00. Đồng coin NINEFI giảm (-10.84%) với khối lượng giao dịch 24h là $15,862.60 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua NINEFI (9 Lives Network) giảm -4.22%

Biểu đồ giá 9 Lives Network (NINEFI) - 9 Lives Network/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá 9 Lives Network (NINEFI)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về 9 Lives Network