Giá AST hôm nay - Biều đồ giá Absolute Sync (AST) mới nhất

Absolute Sync - AST

Xếp hạng: 2653
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Absolute Sync (AST)

$48.33 (13.14%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $3,237,411.64
Tổng Absolute Sync hiện có 99,999,999.00 Absolute Sync
Dao động 1 giờ 0.24%
Dao động 24 giờ 13.14%
Dao động 7 ngày 18.98%

Giá AST (Absolute Sync) hôm nay $48.33. Đồng coin AST tăng (13.14%) với khối lượng giao dịch 24h là $3,237,411.64 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua AST (Absolute Sync) tăng 18.98%

Biểu đồ giá Absolute Sync (AST) - Absolute Sync/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Absolute Sync (AST)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Absolute Sync