Giá AGX hôm nay - Biều đồ giá AGX Coin (AGX) mới nhất

AGX Coin - AGX

Xếp hạng: 6003
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá AGX Coin (AGX)

$0.76 (0.10%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $804.04
Tổng AGX Coin hiện có 2,730,584.00 AGX Coin
Dao động 1 giờ -0.07%
Dao động 24 giờ 0.10%
Dao động 7 ngày 3.86%

Giá AGX (AGX Coin) hôm nay $0.76. Đồng coin AGX tăng (0.10%) với khối lượng giao dịch 24h là $804.04 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua AGX (AGX Coin) tăng 3.86%

Biểu đồ giá AGX Coin (AGX) - AGX Coin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá AGX Coin (AGX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về AGX Coin