Giá BFT hôm nay - Biều đồ giá BattleForTEN (BFT) mới nhất

BattleForTEN - BFT

Xếp hạng: 7121
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá BattleForTEN (BFT)

$0.00 (2.00%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $33.51
Tổng BattleForTEN hiện có 10,000,000,000.00 BattleForTEN
Dao động 1 giờ 0.39%
Dao động 24 giờ 2.00%
Dao động 7 ngày 4.63%

Giá BFT (BattleForTEN) hôm nay $0.00. Đồng coin BFT tăng (2.00%) với khối lượng giao dịch 24h là $33.51 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BFT (BattleForTEN) tăng 4.63%

Biểu đồ giá BattleForTEN (BFT) - BattleForTEN/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá BattleForTEN (BFT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về BattleForTEN