Giá BPAY hôm nay - Biều đồ giá Beyondpay (BPAY) mới nhất

Beyondpay - BPAY

Xếp hạng: 9404
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Beyondpay (BPAY)

$0.00 (0.32%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng Beyondpay hiện có 55,000,000.00 Beyondpay
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ 0.32%
Dao động 7 ngày -30.66%

Giá BPAY (Beyondpay) hôm nay $0.00. Đồng coin BPAY tăng (0.32%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BPAY (Beyondpay) giảm -30.66%

Biểu đồ giá Beyondpay (BPAY) - Beyondpay/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Beyondpay (BPAY)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Beyondpay