Giá BRT hôm nay - Biều đồ giá Bikerush (BRT) mới nhất

Bikerush - BRT

Xếp hạng: 2862
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Bikerush (BRT)

$0.13 (3.61%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $3,287,130.86
Tổng Bikerush hiện có 0.00 Bikerush
Dao động 1 giờ -0.04%
Dao động 24 giờ 3.61%
Dao động 7 ngày -20.16%

Giá BRT (Bikerush) hôm nay $0.13. Đồng coin BRT tăng (3.61%) với khối lượng giao dịch 24h là $3,287,130.86 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BRT (Bikerush) giảm -20.16%

Biểu đồ giá Bikerush (BRT) - Bikerush/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Bikerush (BRT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Bikerush