Giá BISKIT hôm nay - Biều đồ giá Biskit Protocol (BISKIT) mới nhất

Biskit Protocol - BISKIT

Xếp hạng: 2875
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Biskit Protocol (BISKIT)

$0.08 (-8.91%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $688,718.61
Tổng Biskit Protocol hiện có 3,000,000,000.00 Biskit Protocol
Dao động 1 giờ -3.08%
Dao động 24 giờ -8.91%
Dao động 7 ngày -15.56%

Giá BISKIT (Biskit Protocol) hôm nay $0.08. Đồng coin BISKIT giảm (-8.91%) với khối lượng giao dịch 24h là $688,718.61 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BISKIT (Biskit Protocol) giảm -15.56%

Biểu đồ giá Biskit Protocol (BISKIT) - Biskit Protocol/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Biskit Protocol (BISKIT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Biskit Protocol