Giá BLAZEX hôm nay - Biều đồ giá BlazeX (BLAZEX) mới nhất

BlazeX - BLAZEX

Xếp hạng: 3961
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá BlazeX (BLAZEX)

$0.00 (2.93%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $16,723.30
Tổng BlazeX hiện có 972,472,383.00 BlazeX
Dao động 1 giờ 0.34%
Dao động 24 giờ 2.93%
Dao động 7 ngày 19.38%

Giá BLAZEX (BlazeX) hôm nay $0.00. Đồng coin BLAZEX tăng (2.93%) với khối lượng giao dịch 24h là $16,723.30 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BLAZEX (BlazeX) tăng 19.38%

Biểu đồ giá BlazeX (BLAZEX) - BlazeX/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá BlazeX (BLAZEX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về BlazeX