Giá TBAC hôm nay - Biều đồ giá BlockAura (TBAC) mới nhất

BlockAura - TBAC

Xếp hạng: 3058
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá BlockAura (TBAC)

$19.53 (-14.85%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $796,619.98
Tổng BlockAura hiện có 2,000,000.00 BlockAura
Dao động 1 giờ -3.14%
Dao động 24 giờ -14.85%
Dao động 7 ngày -20.37%

Giá TBAC (BlockAura) hôm nay $19.53. Đồng coin TBAC giảm (-14.85%) với khối lượng giao dịch 24h là $796,619.98 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua TBAC (BlockAura) giảm -20.37%

Biểu đồ giá BlockAura (TBAC) - BlockAura/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá BlockAura (TBAC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về BlockAura