Giá BOOM hôm nay - Biều đồ giá BOOM coin (BOOM) mới nhất

BOOM coin - BOOM

Xếp hạng: 6319
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá BOOM coin (BOOM)

$0.00 (8.90%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $609.81
Tổng BOOM coin hiện có 990,410,000.00 BOOM coin
Dao động 1 giờ 0.15%
Dao động 24 giờ 8.90%
Dao động 7 ngày 4.26%

Giá BOOM (BOOM coin) hôm nay $0.00. Đồng coin BOOM tăng (8.90%) với khối lượng giao dịch 24h là $609.81 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BOOM (BOOM coin) tăng 4.26%

Biểu đồ giá BOOM coin (BOOM) - BOOM coin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá BOOM coin (BOOM)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về BOOM coin