Giá CANDY hôm nay - Biều đồ giá Bored Candy City (CANDY) mới nhất

Bored Candy City - CANDY

Xếp hạng: 4131
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Bored Candy City (CANDY)

$0.07 (-3.53%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $43,156.65
Tổng Bored Candy City hiện có 30,914,711.55 Bored Candy City
Dao động 1 giờ -0.12%
Dao động 24 giờ -3.53%
Dao động 7 ngày -12.57%

Giá CANDY (Bored Candy City) hôm nay $0.07. Đồng coin CANDY giảm (-3.53%) với khối lượng giao dịch 24h là $43,156.65 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CANDY (Bored Candy City) giảm -12.57%

Biểu đồ giá Bored Candy City (CANDY) - Bored Candy City/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Bored Candy City (CANDY)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Bored Candy City