Giá BURGERS hôm nay - Biều đồ giá BURGERS NETWORK (BURGERS) mới nhất

BURGERS NETWORK - BURGERS

Xếp hạng: 3581
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá BURGERS NETWORK (BURGERS)

$0.00 (-92.74%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $241,950.28
Tổng BURGERS NETWORK hiện có 999,999,999,999.00 BURGERS NETWORK
Dao động 1 giờ 12.49%
Dao động 24 giờ -92.74%
Dao động 7 ngày -92.76%

Giá BURGERS (BURGERS NETWORK) hôm nay $0.00. Đồng coin BURGERS giảm (-92.74%) với khối lượng giao dịch 24h là $241,950.28 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BURGERS (BURGERS NETWORK) giảm -92.76%

Biểu đồ giá BURGERS NETWORK (BURGERS) - BURGERS NETWORK/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá BURGERS NETWORK (BURGERS)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về BURGERS NETWORK