Giá CFOOT hôm nay - Biều đồ giá CarboFoot (CFOOT) mới nhất

CarboFoot - CFOOT

Xếp hạng: 7090
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CarboFoot (CFOOT)

$0.00 (-1.06%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $61.11
Tổng CarboFoot hiện có 400,000,000.00 CarboFoot
Dao động 1 giờ 0.05%
Dao động 24 giờ -1.06%
Dao động 7 ngày -1.73%

Giá CFOOT (CarboFoot) hôm nay $0.00. Đồng coin CFOOT giảm (-1.06%) với khối lượng giao dịch 24h là $61.11 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CFOOT (CarboFoot) giảm -1.73%

Biểu đồ giá CarboFoot (CFOOT) - CarboFoot/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CarboFoot (CFOOT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CarboFoot