Giá ARCHIVE hôm nay - Biều đồ giá Chainback (ARCHIVE) mới nhất

Chainback - ARCHIVE

Xếp hạng: 5782
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Chainback (ARCHIVE)

$0.00 (-0.05%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $255.56
Tổng Chainback hiện có 1,000,000,000.00 Chainback
Dao động 1 giờ 0.05%
Dao động 24 giờ -0.05%
Dao động 7 ngày -19.33%

Giá ARCHIVE (Chainback) hôm nay $0.00. Đồng coin ARCHIVE giảm (-0.05%) với khối lượng giao dịch 24h là $255.56 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua ARCHIVE (Chainback) giảm -19.33%

Biểu đồ giá Chainback (ARCHIVE) - Chainback/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Chainback (ARCHIVE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Chainback