Giá CBC hôm nay - Biều đồ giá Champion Bet Coins (CBC) mới nhất

Champion Bet Coins - CBC

Xếp hạng: 5277
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Champion Bet Coins (CBC)

$0.21 (1.11%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $4,282.30
Tổng Champion Bet Coins hiện có 10,000,000.00 Champion Bet Coins
Dao động 1 giờ 0.38%
Dao động 24 giờ 1.11%
Dao động 7 ngày 1.11%

Giá CBC (Champion Bet Coins) hôm nay $0.21. Đồng coin CBC tăng (1.11%) với khối lượng giao dịch 24h là $4,282.30 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CBC (Champion Bet Coins) tăng 1.11%

Biểu đồ giá Champion Bet Coins (CBC) - Champion Bet Coins/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Champion Bet Coins (CBC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Champion Bet Coins