Giá CTL hôm nay - Biều đồ giá COUTION LIVE (CTL) mới nhất

COUTION LIVE - CTL

Xếp hạng: 5769
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá COUTION LIVE (CTL)

$0.24 (-0.70%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2,440.17
Tổng COUTION LIVE hiện có 7,700,000,000.00 COUTION LIVE
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ -0.70%
Dao động 7 ngày 12.88%

Giá CTL (COUTION LIVE) hôm nay $0.24. Đồng coin CTL giảm (-0.70%) với khối lượng giao dịch 24h là $2,440.17 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CTL (COUTION LIVE) tăng 12.88%

Biểu đồ giá COUTION LIVE (CTL) - COUTION LIVE/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá COUTION LIVE (CTL)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về COUTION LIVE