Giá BAMBOO hôm nay - Biều đồ giá CrazyPanda (BAMBOO) mới nhất

CrazyPanda - BAMBOO

Xếp hạng: 9448
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CrazyPanda (BAMBOO)

$0.00 (-0.31%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng CrazyPanda hiện có 1,000,000,000.00 CrazyPanda
Dao động 1 giờ -0.29%
Dao động 24 giờ -0.31%
Dao động 7 ngày 2.22%

Giá BAMBOO (CrazyPanda) hôm nay $0.00. Đồng coin BAMBOO giảm (-0.31%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BAMBOO (CrazyPanda) tăng 2.22%

Biểu đồ giá CrazyPanda (BAMBOO) - CrazyPanda/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CrazyPanda (BAMBOO)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CrazyPanda