Giá CRO hôm nay - Biều đồ giá Cronos (CRO) mới nhất

Cronos - CRO

Xếp hạng: 23
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Cronos (CRO)

$0.15 (7.51%)
Vốn hóa thị trường $3,757,165,753.47
Thanh khoản (24h) $193,746,543.68
Tổng Cronos hiện có 30,263,013,692.00 Cronos
Dao động 1 giờ -2.27%
Dao động 24 giờ 7.51%
Dao động 7 ngày 23.52%

Giá CRO (Cronos) hôm nay $0.15. Đồng coin CRO tăng (7.51%) với khối lượng giao dịch 24h là $193,746,543.68 và vốn hóa thị trường $3,757,165,753.47. Trong tuần qua CRO (Cronos) tăng 23.52%

Biểu đồ giá Cronos (CRO) - Cronos/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Cronos (CRO)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Cronos