Giá CRON hôm nay - Biều đồ giá CronosNode (CRON) mới nhất

CronosNode - CRON

Xếp hạng: 9953
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CronosNode (CRON)

$3.50 (0.00%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng CronosNode hiện có 1,000,000.00 CronosNode
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ 0.00%
Dao động 7 ngày 0.84%

Giá CRON (CronosNode) hôm nay $3.50. Đồng coin CRON tăng (0.00%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CRON (CronosNode) tăng 0.84%

Biểu đồ giá CronosNode (CRON) - CronosNode/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CronosNode (CRON)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CronosNode