Giá CHT hôm nay - Biều đồ giá CryptoHunterTrading (CHT) mới nhất

CryptoHunterTrading - CHT

Xếp hạng: 7030
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá CryptoHunterTrading (CHT)

$0.00 (-0.14%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $2.47
Tổng CryptoHunterTrading hiện có 10,000,000.00 CryptoHunterTrading
Dao động 1 giờ -0.01%
Dao động 24 giờ -0.14%
Dao động 7 ngày -3.48%

Giá CHT (CryptoHunterTrading) hôm nay $0.00. Đồng coin CHT giảm (-0.14%) với khối lượng giao dịch 24h là $2.47 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua CHT (CryptoHunterTrading) giảm -3.48%

Biểu đồ giá CryptoHunterTrading (CHT) - CryptoHunterTrading/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá CryptoHunterTrading (CHT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về CryptoHunterTrading