Giá WTR hôm nay - Biều đồ giá Deepwaters (WTR) mới nhất

Deepwaters - WTR

Xếp hạng: 4870
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Deepwaters (WTR)

$0.04 (-5.40%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $12,735.59
Tổng Deepwaters hiện có 350,000,000.00 Deepwaters
Dao động 1 giờ -0.96%
Dao động 24 giờ -5.40%
Dao động 7 ngày -48.16%

Giá WTR (Deepwaters) hôm nay $0.04. Đồng coin WTR giảm (-5.40%) với khối lượng giao dịch 24h là $12,735.59 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua WTR (Deepwaters) giảm -48.16%

Biểu đồ giá Deepwaters (WTR) - Deepwaters/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Deepwaters (WTR)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Deepwaters