Giá FORGE hôm nay - Biều đồ giá DeFi Forge (FORGE) mới nhất

DeFi Forge - FORGE

Xếp hạng: 7290
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá DeFi Forge (FORGE)

$0.00 (4.71%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $12.66
Tổng DeFi Forge hiện có 10,000,000.00 DeFi Forge
Dao động 1 giờ 0.02%
Dao động 24 giờ 4.71%
Dao động 7 ngày 4.03%

Giá FORGE (DeFi Forge) hôm nay $0.00. Đồng coin FORGE tăng (4.71%) với khối lượng giao dịch 24h là $12.66 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua FORGE (DeFi Forge) tăng 4.03%

Biểu đồ giá DeFi Forge (FORGE) - DeFi Forge/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá DeFi Forge (FORGE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về DeFi Forge