Giá DAPE hôm nay - Biều đồ giá Degenerate Ape Academy Floor Index (DAPE) mới nhất

Degenerate Ape Academy Floor Index - DAPE

Xếp hạng: 9447
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Degenerate Ape Academy Floor Index (DAPE)

$1.93 (-0.92%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng Degenerate Ape Academy Floor Index hiện có 1,000.00 Degenerate Ape Academy Floor Index
Dao động 1 giờ 0.63%
Dao động 24 giờ -0.92%
Dao động 7 ngày -68.74%

Giá DAPE (Degenerate Ape Academy Floor Index) hôm nay $1.93. Đồng coin DAPE giảm (-0.92%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua DAPE (Degenerate Ape Academy Floor Index) giảm -68.74%

Biểu đồ giá Degenerate Ape Academy Floor Index (DAPE) - Degenerate Ape Academy Floor Index/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Degenerate Ape Academy Floor Index (DAPE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Degenerate Ape Academy Floor Index