Giá DEXSHARE hôm nay - Biều đồ giá dexSHARE (DEXSHARE) mới nhất

dexSHARE - DEXSHARE

Xếp hạng: 3400
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá dexSHARE (DEXSHARE)

$294.22 (-0.88%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $252,040.45
Tổng dexSHARE hiện có 66,643.00 dexSHARE
Dao động 1 giờ -0.54%
Dao động 24 giờ -0.88%
Dao động 7 ngày 32.70%

Giá DEXSHARE (dexSHARE) hôm nay $294.22. Đồng coin DEXSHARE giảm (-0.88%) với khối lượng giao dịch 24h là $252,040.45 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua DEXSHARE (dexSHARE) tăng 32.70%

Biểu đồ giá DexSHARE (DEXSHARE) - DexSHARE/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá dexSHARE (DEXSHARE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về dexSHARE