Giá $DGTV hôm nay - Biều đồ giá Doge-TV ($DGTV) mới nhất

Doge-TV - $DGTV

Xếp hạng: 3841
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Doge-TV ($DGTV)

$0.10 (-13.48%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $56,251.69
Tổng Doge-TV hiện có 10,000,000.00 Doge-TV
Dao động 1 giờ -0.48%
Dao động 24 giờ -13.48%
Dao động 7 ngày -34.58%

Giá $DGTV (Doge-TV) hôm nay $0.10. Đồng coin $DGTV giảm (-13.48%) với khối lượng giao dịch 24h là $56,251.69 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua $DGTV (Doge-TV) giảm -34.58%

Biểu đồ giá Doge-TV ($DGTV) - Doge-TV/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Doge-TV ($DGTV)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Doge-TV