Giá EGO hôm nay - Biều đồ giá EgoPlatform (EGO) mới nhất

EgoPlatform - EGO

Xếp hạng: 2924
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá EgoPlatform (EGO)

$0.17 (4.77%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $1,656,284.64
Tổng EgoPlatform hiện có 1,000,000,000.00 EgoPlatform
Dao động 1 giờ -0.09%
Dao động 24 giờ 4.77%
Dao động 7 ngày 3.28%

Giá EGO (EgoPlatform) hôm nay $0.17. Đồng coin EGO tăng (4.77%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,656,284.64 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua EGO (EgoPlatform) tăng 3.28%

Biểu đồ giá EgoPlatform (EGO) - EgoPlatform/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá EgoPlatform (EGO)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về EgoPlatform