Giá EQB hôm nay - Biều đồ giá Equilibria Finance (EQB) mới nhất

Equilibria Finance - EQB

Xếp hạng: 3718
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Equilibria Finance (EQB)

$0.11 (-2.13%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $21,116.18
Tổng Equilibria Finance hiện có 100,000,000.00 Equilibria Finance
Dao động 1 giờ -0.39%
Dao động 24 giờ -2.13%
Dao động 7 ngày 3.52%

Giá EQB (Equilibria Finance) hôm nay $0.11. Đồng coin EQB giảm (-2.13%) với khối lượng giao dịch 24h là $21,116.18 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua EQB (Equilibria Finance) tăng 3.52%

Biểu đồ giá Equilibria Finance (EQB) - Equilibria Finance/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Equilibria Finance (EQB)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Equilibria Finance