Giá ETHAX hôm nay - Biều đồ giá ETHAX (ETHAX) mới nhất

ETHAX - ETHAX

Xếp hạng: 4210
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá ETHAX (ETHAX)

$0.08 (-8.76%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $71,902.79
Tổng ETHAX hiện có 800,000,008.00 ETHAX
Dao động 1 giờ -5.22%
Dao động 24 giờ -8.76%
Dao động 7 ngày -44.45%

Giá ETHAX (ETHAX) hôm nay $0.08. Đồng coin ETHAX giảm (-8.76%) với khối lượng giao dịch 24h là $71,902.79 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua ETHAX (ETHAX) giảm -44.45%

Biểu đồ giá ETHAX (ETHAX) - ETHAX/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá ETHAX (ETHAX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về ETHAX