Giá FON hôm nay - Biều đồ giá Force of Nature (FON) mới nhất

Force of Nature - FON

Xếp hạng: 7894
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Force of Nature (FON)

$0.00 (4.02%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $19.22
Tổng Force of Nature hiện có 1,000,000,000.00 Force of Nature
Dao động 1 giờ -0.50%
Dao động 24 giờ 4.02%
Dao động 7 ngày -4.42%

Giá FON (Force of Nature) hôm nay $0.00. Đồng coin FON tăng (4.02%) với khối lượng giao dịch 24h là $19.22 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua FON (Force of Nature) giảm -4.42%

Biểu đồ giá Force of Nature (FON) - Force of Nature/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Force of Nature (FON)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Force of Nature