Giá GOD hôm nay - Biều đồ giá Game of Dragons (GOD) mới nhất

Game of Dragons - GOD

Xếp hạng: 9938
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Game of Dragons (GOD)

$0.00 (0.65%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $0.00
Tổng Game of Dragons hiện có 100,000,000.00 Game of Dragons
Dao động 1 giờ 0.00%
Dao động 24 giờ 0.65%
Dao động 7 ngày -2.04%

Giá GOD (Game of Dragons) hôm nay $0.00. Đồng coin GOD tăng (0.65%) với khối lượng giao dịch 24h là $0.00 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua GOD (Game of Dragons) giảm -2.04%

Biểu đồ giá Game of Dragons (GOD) - Game of Dragons/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Game of Dragons (GOD)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Game of Dragons