Giá GOO hôm nay - Biều đồ giá Art Gobblers Goo (GOO) mới nhất

Art Gobblers Goo - GOO

Xếp hạng: 2997
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Art Gobblers Goo (GOO)

$1.44 (-5.85%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $354,261.58
Tổng Art Gobblers Goo hiện có 116.25 Art Gobblers Goo
Dao động 1 giờ 8.24%
Dao động 24 giờ -5.85%
Dao động 7 ngày -60.76%

Giá GOO (Art Gobblers Goo) hôm nay $1.44. Đồng coin GOO giảm (-5.85%) với khối lượng giao dịch 24h là $354,261.58 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua GOO (Art Gobblers Goo) giảm -60.76%

Biểu đồ giá Art Gobblers Goo (GOO) - Art Gobblers Goo/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Art Gobblers Goo (GOO)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Art Gobblers Goo