Giá HEEL hôm nay - Biều đồ giá Good Dog (HEEL) mới nhất

Good Dog - HEEL

Xếp hạng: 5796
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Good Dog (HEEL)

$0.05 (-0.13%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $1,283.10
Tổng Good Dog hiện có 1,000,000.00 Good Dog
Dao động 1 giờ 0.04%
Dao động 24 giờ -0.13%
Dao động 7 ngày 6.33%

Giá HEEL (Good Dog) hôm nay $0.05. Đồng coin HEEL giảm (-0.13%) với khối lượng giao dịch 24h là $1,283.10 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua HEEL (Good Dog) tăng 6.33%

Biểu đồ giá Good Dog (HEEL) - Good Dog/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Good Dog (HEEL)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Good Dog