Giá GBTC hôm nay - Biều đồ giá Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) mới nhất

Grayscale Bitcoin Trust - GBTC

Xếp hạng: 4262
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

$0.00 (-7.76%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $11,438.07
Tổng Grayscale Bitcoin Trust hiện có 420,000,000.00 Grayscale Bitcoin Trust
Dao động 1 giờ -0.11%
Dao động 24 giờ -7.76%
Dao động 7 ngày 60.99%

Giá GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) hôm nay $0.00. Đồng coin GBTC giảm (-7.76%) với khối lượng giao dịch 24h là $11,438.07 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) tăng 60.99%

Biểu đồ giá Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) - Grayscale Bitcoin Trust/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Grayscale Bitcoin Trust