Giá GLE hôm nay - Biều đồ giá Green Life Energy (GLE) mới nhất

Green Life Energy - GLE

Xếp hạng: 3796
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Green Life Energy (GLE)

$0.08 (44.18%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $153,939.81
Tổng Green Life Energy hiện có 500,000,000.00 Green Life Energy
Dao động 1 giờ 0.81%
Dao động 24 giờ 44.18%
Dao động 7 ngày 88.50%

Giá GLE (Green Life Energy) hôm nay $0.08. Đồng coin GLE tăng (44.18%) với khối lượng giao dịch 24h là $153,939.81 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua GLE (Green Life Energy) tăng 88.50%

Biểu đồ giá Green Life Energy (GLE) - Green Life Energy/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Green Life Energy (GLE)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Green Life Energy