Giá SCARY hôm nay - Biều đồ giá Halloween Crows (SCARY) mới nhất

Halloween Crows - SCARY

Xếp hạng: 4278
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Halloween Crows (SCARY)

$0.00 (-32.62%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $33,900.53
Tổng Halloween Crows hiện có 1,000,000,000.00 Halloween Crows
Dao động 1 giờ 3.50%
Dao động 24 giờ -32.62%
Dao động 7 ngày -32.62%

Giá SCARY (Halloween Crows) hôm nay $0.00. Đồng coin SCARY giảm (-32.62%) với khối lượng giao dịch 24h là $33,900.53 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SCARY (Halloween Crows) giảm -32.62%

Biểu đồ giá Halloween Crows (SCARY) - Halloween Crows/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Halloween Crows (SCARY)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Halloween Crows