Giá IF hôm nay - Biều đồ giá InsuranceFi (IF) mới nhất

InsuranceFi - IF

Xếp hạng: 6445
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá InsuranceFi (IF)

$1.74 (-0.57%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $283.66
Tổng InsuranceFi hiện có 100,000.00 InsuranceFi
Dao động 1 giờ 0.13%
Dao động 24 giờ -0.57%
Dao động 7 ngày 1.75%

Giá IF (InsuranceFi) hôm nay $1.74. Đồng coin IF giảm (-0.57%) với khối lượng giao dịch 24h là $283.66 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua IF (InsuranceFi) tăng 1.75%

Biểu đồ giá InsuranceFi (IF) - InsuranceFi/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá InsuranceFi (IF)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về InsuranceFi