Giá SERUM hôm nay - Biều đồ giá Karmaverse Zombie (SERUM) mới nhất

Karmaverse Zombie - SERUM

Xếp hạng: 5240
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Karmaverse Zombie (SERUM)

$0.01 (-49.02%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $7,185.77
Tổng Karmaverse Zombie hiện có 5,578,732.00 Karmaverse Zombie
Dao động 1 giờ -3.65%
Dao động 24 giờ -49.02%
Dao động 7 ngày -74.09%

Giá SERUM (Karmaverse Zombie) hôm nay $0.01. Đồng coin SERUM giảm (-49.02%) với khối lượng giao dịch 24h là $7,185.77 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SERUM (Karmaverse Zombie) giảm -74.09%

Biểu đồ giá Karmaverse Zombie (SERUM) - Karmaverse Zombie/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Karmaverse Zombie (SERUM)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Karmaverse Zombie