Giá MRS hôm nay - Biều đồ giá Metars Genesis (MRS) mới nhất

Metars Genesis - MRS

Xếp hạng: 1940
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Metars Genesis (MRS)

$2.39 (-0.24%)
Vốn hóa thị trường $241,749.24
Thanh khoản (24h) $761,730.60
Tổng Metars Genesis hiện có 1,000,000,000.00 Metars Genesis
Dao động 1 giờ -0.40%
Dao động 24 giờ -0.24%
Dao động 7 ngày 13.23%

Giá MRS (Metars Genesis) hôm nay $2.39. Đồng coin MRS giảm (-0.24%) với khối lượng giao dịch 24h là $761,730.60 và vốn hóa thị trường $241,749.24. Trong tuần qua MRS (Metars Genesis) tăng 13.23%

Biểu đồ giá Metars Genesis (MRS) - Metars Genesis/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Metars Genesis (MRS)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Metars Genesis