Giá MTK hôm nay - Biều đồ giá Metatoken (MTK) mới nhất

Metatoken - MTK

Xếp hạng: 3269
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Metatoken (MTK)

$0.01 (-21.05%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $174,460.66
Tổng Metatoken hiện có 992,176,894.88 Metatoken
Dao động 1 giờ 0.88%
Dao động 24 giờ -21.05%
Dao động 7 ngày -53.64%

Giá MTK (Metatoken) hôm nay $0.01. Đồng coin MTK giảm (-21.05%) với khối lượng giao dịch 24h là $174,460.66 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua MTK (Metatoken) giảm -53.64%

Biểu đồ giá Metatoken (MTK) - Metatoken/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Metatoken (MTK)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Metatoken