Giá MOOX hôm nay - Biều đồ giá Moox (MOOX) mới nhất

Moox - MOOX

Xếp hạng: 4985
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Moox (MOOX)

$2.39 (2.51%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $19,113.67
Tổng Moox hiện có 136,837.93 Moox
Dao động 1 giờ 0.14%
Dao động 24 giờ 2.51%
Dao động 7 ngày 83.53%

Giá MOOX (Moox) hôm nay $2.39. Đồng coin MOOX tăng (2.51%) với khối lượng giao dịch 24h là $19,113.67 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua MOOX (Moox) tăng 83.53%

Biểu đồ giá Moox (MOOX) - Moox/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Moox (MOOX)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Moox