Giá NEXA hôm nay - Biều đồ giá Nexa (NEXA) mới nhất

Nexa - NEXA

Xếp hạng: 3011
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Nexa (NEXA)

$0.00 (6.61%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $419,577.83
Tổng Nexa hiện có 1,997,110,000,000.00 Nexa
Dao động 1 giờ 2.96%
Dao động 24 giờ 6.61%
Dao động 7 ngày 30.48%

Giá NEXA (Nexa) hôm nay $0.00. Đồng coin NEXA tăng (6.61%) với khối lượng giao dịch 24h là $419,577.83 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua NEXA (Nexa) tăng 30.48%

Biểu đồ giá Nexa (NEXA) - Nexa/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Nexa (NEXA)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Nexa