Giá NPC hôm nay - Biều đồ giá Non-Playable Coin (NPC) mới nhất

Non-Playable Coin - NPC

Xếp hạng: 2706
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Non-Playable Coin (NPC)

$0.00 (-6.21%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $147,798.40
Tổng Non-Playable Coin hiện có 8,050,126,520.00 Non-Playable Coin
Dao động 1 giờ -0.37%
Dao động 24 giờ -6.21%
Dao động 7 ngày -0.22%

Giá NPC (Non-Playable Coin) hôm nay $0.00. Đồng coin NPC giảm (-6.21%) với khối lượng giao dịch 24h là $147,798.40 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua NPC (Non-Playable Coin) giảm -0.22%

Biểu đồ giá Non-Playable Coin (NPC) - Non-Playable Coin/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Non-Playable Coin (NPC)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Non-Playable Coin