Giá NXDT hôm nay - Biều đồ giá NXD Next (NXDT) mới nhất

NXD Next - NXDT

Xếp hạng: 3650
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá NXD Next (NXDT)

$0.01 (10.78%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $76,685.87
Tổng NXD Next hiện có 5,000,000,000.00 NXD Next
Dao động 1 giờ -0.15%
Dao động 24 giờ 10.78%
Dao động 7 ngày -65.39%

Giá NXDT (NXD Next) hôm nay $0.01. Đồng coin NXDT tăng (10.78%) với khối lượng giao dịch 24h là $76,685.87 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua NXDT (NXD Next) giảm -65.39%

Biểu đồ giá NXD Next (NXDT) - NXD Next/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá NXD Next (NXDT)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về NXD Next