Giá ANONUSD hôm nay - Biều đồ giá Offshift anonUSD (ANONUSD) mới nhất

Offshift anonUSD - ANONUSD

Xếp hạng: 5365
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá Offshift anonUSD (ANONUSD)

$0.98 (0.38%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $4,357.73
Tổng Offshift anonUSD hiện có 0.00 Offshift anonUSD
Dao động 1 giờ 1.33%
Dao động 24 giờ 0.38%
Dao động 7 ngày 0.38%

Giá ANONUSD (Offshift anonUSD) hôm nay $0.98. Đồng coin ANONUSD tăng (0.38%) với khối lượng giao dịch 24h là $4,357.73 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua ANONUSD (Offshift anonUSD) tăng 0.38%

Biểu đồ giá Offshift anonUSD (ANONUSD) - Offshift anonUSD/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Offshift anonUSD (ANONUSD)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về Offshift anonUSD