Giá OSHI hôm nay - Biều đồ giá OSHI (OSHI) mới nhất

OSHI - OSHI

Xếp hạng: 2728
Xem các đồng khác
Chuyển đổi sang VNĐ, ETH, BTC

Giá OSHI (OSHI)

$854.45 (0.12%)
Vốn hóa thị trường $0.00
Thanh khoản (24h) $143,688.23
Tổng OSHI hiện có 13,337.00 OSHI
Dao động 1 giờ 0.15%
Dao động 24 giờ 0.12%
Dao động 7 ngày -11.83%

Giá OSHI (OSHI) hôm nay $854.45. Đồng coin OSHI tăng (0.12%) với khối lượng giao dịch 24h là $143,688.23 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua OSHI (OSHI) giảm -11.83%

Biểu đồ giá OSHI (OSHI) - OSHI/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá OSHI (OSHI)

Để đổi vùng xem biểu đồ, bấm chọn nút zoom:
1d Để xem biểu đồ 1 ngày. 7d để xem biểu đồ giá trong 1 tuần. 1m để xem biểu đồ giá trong 1 tháng. 3m để xem biểu đồ giá trong 3 tháng. 1y để xem biểu đồ giá trong 1 năm. YTD để xem biểu đồ giá trong từ đầu năm (2021). ALL để xem biểu đồ giá trong toàn thời gian.

Thông tin thêm về OSHI